OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.orientalneklimaty.pl jest firma: Orientalne Klimaty Agata Pawęzka

2. Kontakt ze sklepem możliwy jest przez adres e-mail kontakt@orientalneklimaty.pl, formularz kontaktowy zamieszczony w zakładce
„Kontakt” lub telefonicznie pod numerem.

3. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa sprzedaży.

4. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883)

5. Dane osobowe powierzone nam przez Klientów sklepu orientalneklimaty.pl, są wykorzystywane wyłącznie w celu wystawienia faktury VAT lub rachunku sprzedaży.

OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW
6. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KODEKSU CYWILNEGO , lecz są zaproszeniem do składania ofert.

CENY
7. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym na stronie orientalneklimaty.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny z podatkiem VAT.

8. Cena podana przy towarze jest wiążąca obie strony w chwili złożenia zamówienia i nie zawiera kosztów przesyłki.

ZAMÓWIENIA
9. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do telefonu lub komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do internetu.

10. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę orientalneklimaty.pl lub po przez email: kontakt@orientalneklimaty.pl

11. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.

12. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

13. Usługodawca ( sklep ) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

DOSTAWA
14. Towar zamówiony w sklepie internetowym orientalneklimaty.pl dostarczamy kurierem lub pocztą. 

15. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę.

SPOSOBY PŁATNOŚCI
16. Płatność za towar może być wybrana przez Klienta w następujący sposób:

Przed wydaniem towaru Klientowi:

Przelew na rachunek bankowy.

W momencie odbioru towaru:

Gotówką w przypadku odbioru osobistego towaru przez Klienta

ZWROT TOWARU
17. Konsument który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie do 14 dni od daty dostarczenia produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

18. Do przesyłki z wracanym towarem należy dołączyć protokół odstąpienia od umowy wraz z dokumentem sprzedaży.

19. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.

20. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży.

21. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo.

22. W sytuacji gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją ( protokołem odstąpienia od umowy) , umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą.

PROCEDURA REKLAMACYJNA
23. Jeżeli zakupiony produkt zawiera wady, koszty wysyłki do serwisu pokrywa kupujący.

24. Do opakowania z reklamowanym produktem prosimy o dołączenie opisu uszkodzenia wraz kopią faktury/paragonu oraz adresem zwrotnym potrzebnym do wysyłki.
Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji.

25. Reklamacje rozpatrujemy najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.